AlbaChat
Këtu Bisedohet dhe Lexohet Shqip...

reklamimi

Reklama juaj në faqen tonë

 Ju intereson ta dini:

  • www.albachat.al” aktualisht është një ndër uebfaqet më të klikuara për chatim në gjuhën shqipe (shumë faqe e pretendojnë këtë gjë, por ju mund ta vërtetoni atë në faqen me serioze për verifikimin e rangut botëror të uebfaqeve www.alexa.com).
  • Është hapur për herë të parë në vitin 2010.
  • Klikueshmëria dallon nga dita ne ditë dhe nga ora në orë. Kemi raste ku për një orë kemi shënuar 40,000 klikime.
  • Një reklamë në uebfaqen tonë do të thotë një reklamë në një portal të vizituar me dhjetëra-mijëra dhe qindra-mijërave herë në ditë.
  • Faqja jonë në facebook aktualisht ka rreth 5.000 anëtarë, që dmth se produktet tuaja do ti reklamojmë edhe në facebook si dhe mund të ndihmojmë në shtimin e anëtarëve të faqës suaj në facebook. Kjo është falas për të kontraktuarit.

Reklamën tuaj mund ta bëni në 4 kontrata të ndryshme

  • Kontratë 1 mujore:

80 EUR (Tetëdhjetë euro)

  • Kontratë 3 mujore:

180 EUR (Njëqind-e-tetëdhjetë-euro), një muaj konsiderohet 60 EUR.

  • Kontratë 6 mujore:

300 EUR (treqind-euro), një muaj konsiderohet 50 EUR

  • Kontratë 12 mujore:

420 EUR (katërqind-euro), një muaj konsiderohet 35 EUR.

Data e Kontratës:

Kontrata fillon me datën e publikimit të reklamës në uebfaqe, por si zakonisht jepet diçka bonus. P.sh. Nëse publikohet reklama në fjalë në dhjetëshin e parë të muajit atëherë kontrata më së paku bëhet valide pas mesit të muajit, por edhe kur përfundon periudha e kontraktimit, reklama nuk largohet për disa ditë/javë në shenjë mirënjohje që keni zgjedhur uebfaqën tonë për reklamimin e biznesit ose organizatës suaj. Ndërsa në raste të rralla kur reklama ka të bëjë me ndonjë uebfaqe biznesore, ose ndonjë organizatë apo librari atëherë jepen edhe disa javë/muaj bonos (varësisht nga marrëveshja).

Mënyra e pagesës:

Varësisht nga vendi dhe rasti përzgjidhet edhe mënyra e pagesës, e cila në të shumtën e rasteve bëhet përmes bankës, të dhënat e së cilës i merr i interesuari përmes e-mailit.

Kontakti për të interesuarit:

http://www.albachat.al/kontaktoni-albachat

ose: [email protected]

Me respekt,

Stafi i AlbaChat www.AlbaChat.Al

... (several lines of code) ...